Tietoa meistä

Tätä on Fokka.

Tietoa meistä

Fokka on tukena

Fokka Säätiö sr on työllisyydenhoidon aktiivinen toimija, vastuunkantaja ja palveluiden toteutuksen asiantuntija. Säätiön tarkoituksena on järjestää ja tuottaa ensisijaisesti Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän maantieteellisellä toiminta-alueella työllistämiseen liittyviä palveluita henkilöille, jotka tarvitsevat työllistymiseen tukea. Säätiö voi osallistua työllisyyden hoidon palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä rakentaa uudenlaisia palvelupolkuja heikoimmassa asemassa oleville vauhdittaen heidän työllistymistään eri keinoin. Säätiön perustehtävä on tuottaa seudulle erilaisia työllisyydenhoidon palveluita nuorille, maahanmuuttajataustaisille ja vaikeammin työllistyville henkilöille yhteistyössä kuntien, julkisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Kyse on ohjauksen ja tuen palveluista, joilla lisätään osallisuutta ja autetaan kohti työelämää tai koulutusta. Asiakkaat voivat olla esim. maahanmuuttajataustaisia tai täsmätyökykyisiä.

Säätiö kuuluu Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän konserniin ja sen kotipaikka on Forssa. Fokka on Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän 100 % omistama säätiö ja sen toiminnasta vastaavat toimitusjohtaja Maaria Silvius sekä toiminnanjohtaja Tanja Niinimäki.

Tietoa meistä

Fokka tuottaa myös nuorten palveluja

Fokka Säätiö on osa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä konsernia, joka oman toimintansa kautta osallistuu syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ohjaamiseen ja tukemiseen. Säätiön tarkoitus on tuottaa vuoden 2024 aikana myös nuorten työpaja-, ohjaamo- ja etsivän nuorisotyön palveluita. Haluamme auttaa seudun nuoria ja aikuisia löytämään oman polkunsa ja tukea heitä kohti tavoitteita. Tähtäimessä on heidän saamisensa yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että LHKK osallistuu seudullisesti koko työllisyydenhoidon ketjuun, rakentaa uudenlaisia palvelupolkuja heikommassa asemassa oleville, vauhdittaen heidän osallisuuttaan ja työllistymistään myös koulutuksen avulla. Lähtökohtana on palvelujen kehittäminen ja tuottaminen ensisijaisesti Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän maantieteellisen toiminta-alueen asiakkaiden näkökulmasta. Säätiön toimintamuodot ja palvelut perustuvat työvalmennukseen, ratkaisukeskeiseen valmennukseen ja yksilöllisiin palvelupolkuihin. Säätiö työskentelee tiiviisti työelämäyhteistyötahojen kanssa, pyrkien vastaamaan sekä yksilöiden että työelämän tarpeisiin.

Tietoa meistä

Historia

Fokka Säätiön tarina alkoi vuonna 2021, kun Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä (LHKK) alettiin kehittää verkostossa seudullisia työllisyydenhoidon palveluita uudella tavalla. Keväällä 2022 esiin nousi idea säätiöstä, johon koottaisiin monipuolisesti seudullisia työllisyyttä ja osallisuutta edistäviä palveluita. Koulutuskuntayhtymä selvitti asiaa omistajakuntien päätöksentekoelimissä ja kunnat lausuivat myönteisesti asiasta: seudulliselle palveluntarjoajalle nähtiin mahdollisuuksia ja sen nähtiin edesauttavan kuntien toimintaa eri palveluiden järjestämisessä. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto päätti säätiön perustamisesta kokouksessaan 30.6.2022.  LHKK sijoitti tarvittavan peruspääoman säätiön perustamista varten. Säätiörekisteri rekisteröi Fokka Säätiö sr:n virallisesti 7.10.2022.

Aluksi perustamisvaiheessa säätiön toimitusjohtajana toimi Tanja Paassilta. Toimitusjohtajaksi siirtyi 1.8.2023 Maaria Silvius.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä