Yleinen

Etsivä nuorisotyö – jotta kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin

avatar

Tanja 20.10.2023

Jokioisten kunnan etsivä nuorisotyö on siirtynyt Fokka Säätiölle vuoden 2024 alussa. Mitä etsivä nuorisotyö on ja kuka voi käyttää sen palveluita?

Etsivän nuorisotyön tehtävä on varmistaa, että jokainen nuori saa kasvamiseen, itsenäistymiseen ja osallisuuteen tarvitsemansa tuen – että kenenkään ei tarvitse kasvaa ja selviytyä yksin. Etsivässä nuorisotyössä kohdataan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat arjessaan tukea sekä näkymiä tulevaisuuteen. Etsivän palvelut ovat nuorelle aina vapaaehtoisia, maksuttomia ja luottamuksellisia.

”Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.” (Nuorisolaki 1285/2016).

Etsivä nuorisotyö on siis lakiin perustuva palvelu, joka pitää löytyä jokaisesta kunnasta varmistamaan, ettei yksikään nuori ei jäisi yksin huoliensa kanssa. Peruskouluikäiset ovat usein vahvasti koulussa sisällä olevan avun piirissä, kuten myös toisen asteen oppilaitoksissa. Mutta valitettavasti täysi-ikäisyyteen saapuessaan osa nuorista putoaa jollain elämän osa-alueella ns. kyydistä ja nimenomaan etsivä nuorisotyö on yksi niistä palveluista, joiden on mahdollista ottaa koppia nuoresta nopeasti ja auttaa nuoren omilla ehdoilla häntä elämässään eteenpäin.

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja heidät tapaakin usein sieltä, missä nuoria muutenkin on, kuten nuorisotiloilla, kauppakeskuksissa, tapahtumissa, oppilaitoksissa jne. Nuori voi mennä juttelemaan etsivän kanssa aina heitä tavatessaan tai sopia erikseen tapaamisen etsivän kanssa, mikäli haluaa jutella rauhassa tai apua jonkun virallisen asian kanssa. Tapaamisen voi sopia nuorelle itselleen sopivaan paikkaan ja keskustelu etenee nuoren omaan tahtiin. Etsivä nuorisotyö on erittäin matalan kynnyksen palvelua, joka viedään juuri sinne, missä nuori tukea tarvitsee, tarvittaessa nuoren kotiinkin.

Etsivä nuorisotyöntekijä voi myös tulla mukaan mm. virastokäynnille, työhaastatteluun tai vaikka lääkäriinkin, jos nuori haluaa mukaansa jonkun tukemaan häntä tilanteessa, jonka kokee jostain syystä haastavana. Etsivä ei kuitenkaan ole virallinen tukihenkilö, jonka kanssa nuori kävisi säännöllisesti esim. jossain harrastuksessa. Etsivän tehtävä on rohkaista nuorta toimimaan itsenäisesti, auttaa tarvittaessa ja tukea nuorta ottamaan oma elämänsä haltuun pala palalta. Etsivästä käytetäänkin termiä ”rinnalla kulkija”, mikä kuvaa hyvin sitä, että etsivän ei ole tarkoitus tehdä asioita nuoren puolesta, vaan hänen kanssaan, nuorta tukien ja neuvoen.

Etsivää nuorisotyötä tehdään jokaisessa kunnassa Suomessa ja voit jättää yhteydenottopyynnön valtakunnalliselle yhteysetsivaan.fi-sivustolle, josta tiedot ohjautuvat automaattisesti nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle. Etsivään voi yhteyden ottaa myös nuoren lähimmäinen, mikäli hän on nuoresta huolissaan.

Kaikki Forssan seudun etsivien yhteystiedot löydät myös Fokan sivuilta kohdasta Etsivä nuorisotyö.

Ohjaamo Fokka on osa etsivien nuorisotyöntekijöiden ydinverkostoa koko Forssan seudulla.